Thông qua chính sách từ bỏ có hệ thống

4. Thông qua chính sách từ bỏ có hệ thống, công cụ chụp X quang hoạt động kinh doanh sẵn có, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, thị trường, công nghệ hiện hành, bằng việc xác định rõ nhu cầu đổi mới, doanh nghiệp mới vạch ra được một kế hoạch khởi nghiệp trong đó liệt kê các mục tiêu cụ thể cho đổi mới và thời hạn hoàn thành.

Kế hoạch này giúp doanh nghiệp huy động tài nguyên cho đổi mới một cách hợp lý, cả về ngân sách lẫn nhân lực. Nhân lực là một bài toán khó. Doanh nghiệp phải xác định rõ đổi mới cần bao nhiêu người, với chuyên môn và khả năng như thế nào. Chỉ khi chỉ định được đủ người, đúng người vào dự án, cung cấp cho họ đủ công cụ, vốn liếng, thông tin, cho họ biết thời hạn phải hoàn thành một cách rõ ràng, doanh nghiệp mới có thể triển khai đổi mới thành công. Bằng không nó sẽ chỉ quanh đi quẩn lại với “một số ý định tốt đẹp”, và ai cũng biết những ý định tốt đẹp như vậy thường đem lại kết quả như thế nào.

don-tam-ly-cua-lanh-dao

Thông qua chính sách từ bỏ có hệ thống

Trên đây là một số chính sách cơ bản nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp trước quản lý khởi nghiệp. Chúng biến ban quản lý tối cao của doanh nghiệp thành những kẻ “có mới nới cũ”, giúp họ nhìn nhận đổi mới như một hoạt động lành mạnh, bình thường, cần thiết. Nhờ dựa trên một quá trình phân tích và thẩm định các hoạt động kinh doanh sẵn có, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, thị trường, phương pháp này còn bảo đảm doanh nghiệp không quá hờ hững với hoạt động kinh doanh hiện hành khi mải miết tìm kiếm cái mới, sao cho cơ hội phát triển của sản phẩm, dịch vụ hiện hành không bị bỏ qua, thị trường mà chúng cung cấp không bị hy sinh trong cuộc phiêu lưu của doanh nghiệp.

Công cụ chụp X quang giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định. Nó cho phép, thậm chí ép buộc ta phải duy trì sự tập trung tài nguyên vào hoạt động kinh doanh hiện hành nơi kết quả còn tồn tại. Đồng thời nó xác định việc cần làm nếu ngay tại thời điểm này ta muốn xây dựng hoạt động kinh doanh trong tương lai, với sản phẩm, dịch vụ, thị trường mới. Nó biến ý định đổi mới thành thành tích đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *