Trần treo tấm gài nhôm vuông

* Chọn đúng vật Liệu
a) Kiểu loại, quy cách, màu sắc của tấm gài nhôm vuông phải phù hợp VỚI yêu cầu thực tế.
b) Bề mặt phải bằng phẳng, khống cong vênh, cạnh tấm phải thẳng đều không bị sứt mẻ.

*Công nghệ thi công

a) Căn cứ độ cao thiết kế để bắn dây lên 4 tường chung quanh, đường dây phải rõ ràng, vị tri chính xác, sai số ngang bằng là 5mm.

b) Cố định nhôm góc (coocnhe nhôm) theo đường cao chuẩn, tác dụng của nhôm góc là bịt cạnh của trần treo, quy cách nhôm góc thường là 25x25mm, ánh màu của nó phải giống hoàn toàn với tấm nhôm, nhôm góc thường được đóng vào tường bằng đinh bê tông.

c) Xác định đường vị trí xương khung, mỗl tấm nhôm đã là một tấm trang trí, nên thường không cắt chia các tấm nhôm. Để bảo đảm trần treo liền mặt và chắc chắn, cần phải căn cứ vào kích thước tấm nhôm và diện tích trần treo để bố trí xương khung.

d) Khoảng cách các điểm treo xương khung chính theo thiết kế, ở giữa cần phải khum vồng cao lên, độ cao khum không nhỏ hơn 1/200 khẩu độ gian nhà. Sau khi lắp đặt xương khung chính cản kịp thời hiệu chỉnh vị trí và độ cao. Muốn khống chế độ bằng phẳng của giá khung, trước hết phải căng dường dây khống chế độ cao theo chiều ngang và chiều dọc, bắt đầu từ một đầu, vừa lắp đặt vữa điều chỉnh dộ cao treo của cọc treo. Sau khi cả mặt phẳng đã bằng phẳng, bắt đầu điều chỉnh đến từng xương khung bị vênh cong

e) Cọc treo phải thẳng đứng và chịu được đủ lực. Khi cần phải nối dàl cọc treo thì mối hàn nối phải chắc chắn, khe hàn phải đầy đặn và xử lý phòng gỉ. Khoảng cách từ cọc treo đến xương khung chính (lớn) không được vượt quá 300mm, nếu không đạt phải bố trí thêm cọc treo để tránh hiện tượng trần treo sa sệ. Các xương khung nhỏ cần phải liên kết chặt VỚI xương khung chính (lớn), í) Hiệu chỉnh toàn diện vị trí và độ ngang bằng của xương khung lớn nhỏ. Kiểm tra khung giá lắp đặt tốt rồi mới tiếp tục các bước sau. i) Khi lắp ráp tấm gài nhôm vuông, phải nắn thẳng xương khung nhỏ. Tấm gàl phải bằng phẳng, không được cong vênh, sai số độ bằng phẳng của trần treo không vượt quá 5mm.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng

, , , ,